راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP

راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP

راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP مجموعه ای از نکات کلیدی برای خرید تلفن اینترنتی ویپ می باشد.

راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP

خرید محصولی جدید که مشتری با آن آشنایی کافی ندارد می تواند برایش گیج کننده یا حتی ترس آور باشد. همواره باید با اصطالحات و واژه های جدیدی که به آن محصول مربوط است ارتباط بر قرار کنید.

کاتالوگ ها و توضیحاتی که فروشنده در اختیار شما قرار می دهد اغلب مبهم و گاه غیر قابل فهم است. از همین رو ما در این خودآموز تلاش می کنیم اطلاعات مناسبی را در اختیارتان قرار می دهیم. آنچه در ادامه آمده است راهنمایی است بر سرویس VoIP که:

سرویس VoIP را به شما معرفی می کند

اصول اولیه ی این سیستم ها را توضیح داده و ابهامات آن ها را برطرف می کند

ویژگی های مهم این سیستم ها را توضیح داده و محاسن خرید آنها را شرح می دهد

انواع مختلف این سیستم ها را برایتان توصیف می کند

کسب و کارهایی را که از این سیستم ها استفاده می کنند مشخص می کند

نحوه ی خرید این سیستم ها را توضیح می دهد

و در نهایت بر اساس سایز کسب و کارتان چند نمونه مختلف از سیستم های تلفنی مبتنی بر فناوری VoIP ارائه می دهد .

 راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP
راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP

تعریف سرویس VoIP

قبل از هر توضیحی راجع به این سیستم ها، باید بدانیم که اصطلاحاتی برای تعریف این سیستم ها وجود دارند که می توانند در شناخت بهتر آنها به شما کمک کنند.

دو اصطلاح که نسبت به بقیه کاربرد بیشتری دارند PBX IP و PBX VoIP می باشند.

از آنجا که این دو اصطالح کاربرد فراوانی داشته و می توانند جابجا شوند اجازه دهید در ابتدا نگاهی به PBX IP بیندازیم.

 راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP
راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP

PBX IP مخفف چیست؟

اصطلاح ippbx ، مخفف عبارت Internet Potocol Private Branch Exchange است.

این اصطلاح در نگاه اول سنگین به نظرمی رسد اما اگر آن را به دو بخش IP و PBX تقسیم کرده و سپس هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم، راحتتر می توان آن را درک نمود.

Protocol Internet( پروتکل اینترنتی) چیست؟

IP شیوه ی ارسال داده از طریق شبکه ی محلی LAN یا شبکه های بزرگتر WAN را مشخص می کند. اگر با واژه ی WAN آشنایی ندارید باید گفت که همان شبکه ی جهانیست که اکثرا آن را با نام اینترنت می شناسند. در سیستم های VoIP ،IP روشی را مشخص می کند که بسته های اطالعاتی ، اعم از داده و صدا، از طریق آن منتقل می شوند.

واژه ی VoIP نیز به همین دلیل برای این سیستم ها در نظر گرفته شده است. VoIP مخفف عبارت Over Voice Protocol Internet می باشد. با انتخاب این واژه به خوبی مشخص می شود که این سیستم ها در رابطه با ارسال صدا از طریق شبکه ی اینترنت می باشند.

Private Branch Exchange چیست ؟

Exchange Branch Private یک سیستم ارتباط از راه دور است که در کنار مدیریت ارتباط با (Network Telephone Swiched Public( PSTN ، کار رسیدگی به تماس ها و فکس های ارسالی و دریافتی را به عهده دارد. واژه ی PBX برای توصیف آن چیزی به کار می رود که احتماال در ذهن شما سیستم تلفنی نام گرفته است.

راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP به چه چیزی اطلاق می شود؟

سیستم تلفنی VoIP یک سیستم تلفنی یا PBX IP است که از طریق تکنولوژی IP ، ارتباطتان با provider service telephone را مدیریت کرده و به تماس هایتان رسیدگی می کند. یک سیستم تلفنی VoIP بین تلفن ها، سیستم تلفنی VoIP و سرویس VoIP مورد استفاده در ساختار شبکه تان ارتباط برقرار می کند.

شکل زیر تنظیمات اصلی یک سیستم تلفنی VoIP را نشان می دهد.

این ساختار با PBX های قدیمی متفاوت است. PBX های قدیمی شبکه ی بسته ی خودشان را داشتند که بین تلفن های رومیزی، سخت افزار PBX و اتصال به PSTN ارتباط برقرار می کرد.

یکپارچگی شبکه ها که به دلیل استفاده از سیستم تلفنی VoIP ایجاد می شود یکی از محاسن این سیستم هاست که در ادامه ی متن بیشتر به آن خواهیم پرداخت. همانطور که مشاهده می کنید سیستم تلفنی VoIP به PSTN متصل است.

اکثر سیستم های تلفنی VoIP به شما اجازه می دهند که همزمان به provider service VoIP و provider PSTN traditional دسترسی داشته باشید. برخی حتی ترجیح می دهند که تنها از تماس های VoIP در دفاتر و شعبشان استفاده کنند.

اجزا سرویس VoIP

با وجود اینکه بیشتر سیستم های تلفنی VoIPبه صورت یک بسته ی کامل ارائه می شوند (به این معنا که هیچ نیازی به مونتاژ ندارد) می توانند با استفاده از یک مجموعه ی استاندارد، متشکل از بخش هایی که به راحتی در دسترسند (کامپیوتر های شخصی و شبکه ی داخلی) ایجاد شوند.

با وجود اینکه به شما توصیه نمی کنیم که این سیستم را خودتان به تنهایی راه اندازی کنید، با معرفی بخش های گوناگون آن به شما کمک می کنیم که بهتر بتوانید آنرا درک کنید.

یک سیستم تلفنی VoIP از بخش های زیر تشکیل شده است: سخت فزار سخت افزارعملیاتی سیستم تلفنی VoIP می تواند فرمت یک tower PC- ، rack server mountable ، یا یک applianceرا داشته باشد. معموال سخت افزار اصلی سیستم تلفنی VoIPیک motherboard ، یک supply power و یک drive hard می باشد. اکثرا به این سخت افزار به عنوان کل سیستم VoIP می نگرند.

اما سخت افزار به تنهایی هیچ معنایی ندارد – و این دو بخش بعدی هستند که ویژگی ها و محاسن سیستم های VoIP را به شما می دهند.

سیستم عامل

سیستم عامل که می تواند Windows Microsoft ،نسخه ای از Linux و یا چیزی اختصاصی مربوط به خود فروشنده باشد، بخشی از نرم افزار است که منابع سخت افزاری را مدیریت می کند و از طریق آن منابع به مصرف می رسند.

نرم افزار PBX

نرم افزار PBX مورد استفاده توسط سیستم تلفنی VoIPمی تواند با زبان های برنامه نویسی گوناگونی ایجاد شود. از زبان برنامه نویسی که بگذریم، نرم افزار PBX مسئول قابلیت کنترل تماس ها و مدیریت اتصال به سیستم تلفنی VoIP است. همچنین با واسط کاربری administrative نرم افزار، می توان سیستم تلفنی VoIP را نصب و نگهداری کرد.

کارت های اتصال

آخرین بخش از بخش های اصلی سیستم تلفنی VoIP ،سخت افزار اتصال سیستم به شبکه های کامپیوتری LAN یا WAN از طریق درگاه اترنت و یا ارتباط با شبکه عمومی تلفن از طریق کارت های آنالوگ و دیجینال PCI می باشد.

وقتی همه ی این بخشهای مجزا با هم ترکیب و به درستی راه اندازی شد (چه توسط شما، چه تولید کننده یا غیره)، یک سیستم تلفنی VoIP خواهید داشت که ارتباطات شما را برای سالهای پیش روی شرکت دگرگون خواهد کرد.

بخشهای اصلی یک سیستم تلفنی VoIP

سیستم های تلفنی VoIP به صورت بسته ای با ویژگی های بسیار متنوع ارائه می شوند. این ویژگی ها آنقدر زیادند که شاید هیچگاه از همه ی آنها را استفاده نکنیم.

در اینجا به برخی از ویژگی هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند اشاره می کنیم:

• منشی مجازی )دیجیتال( Attendant Auto

• قابلیت شماره گیری مستقیم داخلی ها از بیرون Dialing Inward Direct

• شناسه تماس گیرنده، انتقال تماس، تماس سه طرفه، Call, Transfer Call, ID Caller Forwarding, Three-way Calling ،

•پارک تماس گرفتن خط Call Park, Call Pick up

• نظارت و کنترل تماس، ضبط مکالمات Recording Call and Monitoring Call

• صفوف انتظار تماس و مسیردهی آنها Routing Call and Queues Call

Voicemail (and voicemail to email) صندوق صوتی •

• کنفرانس صوتی Calling Conference

• داخلی های راه دور یا مجازی Extensions Virtual or Remote

• ابزار آنالیز و مانیتورینگ Tools Monitoring and Analytics

• گزارش تماس ها reporting Call

• شهری خطوط و VoIP های تماس ادغام امکان Ability to utilize VoIP and PSTN calling methods

• پنل مدیریت تحت وب management based Web

• امکان کار با برنامه ای کاربردی دیگر integration Application

فواید اصلی داشتن یک سرویس VoIP

صرفه جویی در هزینه ها

با استفاده از سیستم VoIP می توانید صرفه جویی قابل مالحظه ای در قبض تلفنتان داشته باشید. عالوه بر این درهزینه ی نگهداری صرفه جویی خواهید کرد چرا که دیگر نیازی نیست که هزینه ی جداگانه ای را برای یک شبکه ی تلفنی مجزا )یا حقوق تلفنچی( بپردازید.

مقیاس پذیری

در سیستم های قبلی، وقتی تعداد کاربران از حدی فراتر می رفت، مجبور بودید کل PBX تان را با سیستمی جدیدتر و گرانترجایگزین نمایید. با وجود سیستم های جدید این کار تنها با چند کلیک موس و خرید یک Phone IP جدید ممکن شده است

کارکنان راه دور

اگر بخواهید افرادی به صورت از راه دور )در خانه هایشان( برای شرکت کار کنند بدون اینکه سیستم تلفنی مجزایی بخرید، با داشتن یک سیستم تلفنی VoIP می توانید در هر جایی از آن استفاده کرده و همه را از سیستم مرکزی تان کنترل نمایید

افزایش کارایی و اثربخشی

از آنجا که این سیستم ها قابلیت اتصال به سیستم های CRM و ERP را دارند، می توان کارایی و اثربخشی را با داشتن قابلیت های صوتی افزایش داد.

دسترسی به کل سیستم

بدون توجه به موقعیت جغرافیاییتان، دسترسی به تحلیل های به موقع، ثبت تماس ها وبخش های آماری این سیستم تلفنی تنها با Login در سیستمتان از طریق یک browser امکان پذیر خواهد بود. با داشتن این سطح بالا از دسترسی می توان تصمیمات هوشمندانه تری را راجع به فعالیت های جاری شرکت گرفت

انواع سرویس های VoIP

دو نوع از سیستم های تلفنی VoIP موجود است:

Premise based •

سیستمی که محل استقرار و نگهداری آن در محل کار شماست.

Hosted •

سیستمی که استقرار و نگه داری آن توسط شخص ثالثی صورت می گیرد که سرویس های PBX را از طریق اینترنت به شما ارائه می دهد. در این نوع سیستم ها تنها سخت افزاری که باید نزد خود داشته باشید، تلفن های VoIP رومیزیتان است.

برای هر دو نوع سیستم بالا، سه شکل مجزا قابل تعریف است.

Proprietary .1

این سیستم ها متضمن یک نرم افزارPBX و نیز یک سیستم عامل اختصاصی نوشته شده توسط تولید کننده است که به صورت جعبه ی سیاه ارائه می شود. به این ترتیب شما به کد برنامه دسترسی نداشته و نمی توانید دیدگاهی راجع به این که سیستم چگونه کار می کند داشته باشید.

Open Source .2

سیستم source open سیستمی است که نرم افزار PBX و سیستم عامل آن برای استفاده ی عموم و به صورت رایگان در اینترنت قرار گرفته باشد. بنابراین می توانید به کد ها دسترسی داشته و بفهمید که چگونه کل سیستم کار می کند.

Open Source Based .3

این دسته از سیستم ها بر پایه ی source open ها شکل می گیرند، اما کاربر بنا به نیازش به کد اولیه بخش هایی را اضافه می کند.

این بخش اضافه می تواند شامل مواردی از قبیل یک ویژگی جدید، یک عملکرد نو، واسط کاربری گرافیکی و دیگر گزینه های پیشرفته ای باشد که به صورت معمول در کد های رایگان وجود ندارد.

این دسته مناسب ترین دسته محسوب می شود، چرا که هزینه ی دسته ی اول را نداشته و ویژگی های پیشرفته ی مورد نیاز کاربر را نیز تامین می کند.

یکی از متداول ترین سیستم های تلفنی VoIP که در این دسته قرار می گیرند، SwitchVox از Digium(تولید کنندهی بیشترین درصد نرم افزار های PBX متداول به صورت رایگان) است. خوشبختانه حالا شما از انواع گوناگون سیستمها ی در دسترس دید کاملتری دارید.

اما باید به یاد داشته باشید که انتخاب سیستم مناسب برای شرایط شما تنها با شناختن انواع این سیستم ها امکان پذیر نیست. در ادامه به مراحل لازم برای انتخاب یک سیستم مناسب برای کسب و کارتان خواهیم پرداخت، اما قبل از آن بیایید نگاهی به انواع کسب و کارها یی که از سیستم تلفنی VoIP استفاده می کنند بیندازیم…

چه کسی می تواند از یک سیستم تلفنی VoIP استفاده کند؟

با توجه به اشکال گوناگون سیستم های تلفنی VoIP ، عملکرد بی نظیر و صرفه جویی قابل مالحظه شان در هزینه ها و اقزایش کارایی و اثربخشی، هر کسب و کاری- بدون توجه به اندازه ی کسب و کار-می توانند یک سیستم تلفنی VoIP مناسب برای خود داشته باشند. در اینجا از کسب و کارهایی که از این سیستم ها استفاده می کنند مثال هایی می آوریم:

• نویسنده ای که در خانه اش کار می کند.

• شرکت های جدید التاسیس

• شرکت های کوچک

• شرکت های تولیدی قدیمی

• خرده فروشی های بین المللی

• موسسات تجاری چند ملیتی

بسیاری کسب و کارهای مشابه وجود دارد که در این لیست جای می گیرد. از آنجا که این سیستم ها انعطاف پذیر و قابل انطباق برای مقیاس های گوناگون می باشند، دیگر مجبور نیستید )بر خلاف گذشته ( از یک سیستم واحد برای همه استفاده کنید. اگر در ارزیابی نیاز ها و انتخاب سیستم تلفنی VoIP گام های درستی را بر دارید، برای هر نیازی که داشته باشید یک سیستم تلفنی VoIP مناسب برای شما وجود دارد .

موضوعات مرتبط : سیپ فون و سیپ ترانک

راهنمای انتخاب و خرید سرویس VoIP مناسب

تا اینجا باید دید کلی ای درباره ی تکنولوژی پشتیبان سیستم های تلفنی VoIP و انتخاب و خرید سرویس VoIP به دست آورده باشید.

باید بدانید که یک سیستم تلفنی VoIP چه می کند و با PBX های قدیمی چه تفاوت هایی دارد. حال زمان این فرا رسیده که آنچه آموخته ایم را جمع بندی کرده تا بتوانیم سیستم تلفنی VoIP مناسب را برای نیاز های جاری تان انتخاب کنیم.

1 ارزیابی نیاز ها

اولین گام در انتخاب سیستم تلفنی VoIP مناسب، ارزیابی نیازهاست. این کار تمامی نیاز های کاری گوناگون شما را که به نوعی به سیستم تلفنی VoIP مرتبط است، مشخص می کند. برخی سوالاتی که باید پاسخ داده شوند به شرح زیرند:

• چرا می خواهید یک سیستم VoIP داشته باشید؟

• چه نوعی از سیستم VoIP نیاز های شما را بهتر پوشش می دهد؟

• ویژگی های اصلی ای که می خواهید سیستم تلفنی VoIP تان داشته باشد کدامند؟

• چه کسی از این سیستم استفاده خواهد کرد؟

• کاربران شما چه نیازهایی دارند؟

• آیا این سیستم تا 1 ،3 یا 5 سال آینده کار خواهد کرد؟

2 .ارزیابی شبکه

پس از اینکه به دقت مشخص شد در یک سیستم تلفنی VoIP به دنبال چه چیزی هستید، گام بعدی ارزیابی شبکه ی محلی تان است.

این گام در انتخاب سیستمتان بسیار اهمیت دارد چرا که سیستم VoIP از شبکه تان برای ارسال و دریافت بسته های داده و صدا استفاده می کند. بنابراین باید مطمئن شوید که ظرفیت لازم را برای این کار دارد.

کوتاهی در این قسمت می تواند باعث شود که شبکه تان نتواند از پس بار شبکه بر آید. سوالاتی که باید به دنبال پاسخشان باشید عبارتند از:

• سخت افزار های شبکه ی مورد استفاده تان چقدر قدیمی هستند؟

• چقدر ظرفیت برای افزودن کاربری های جدید دارد؟

• آیا برای تلفن های VoIP پورت تبدیل دارید؟

• آیا برای سیستم تلفنی VoIP تان یک شبکه ی جداگانه (یا یک زیر شبکه) نیاز دارید؟در این صورت، چه تجهیزات شبکه ی دیگری نیاز است؟

3 .اتصال به اینترنت

همچون ارزیابی شبکه، چک کردن اتصال به اینترنت ربطی به خود انتخاب سیستم تلفنی VoIP ندارد. اما در صورتی که بخواهید از سیستم تلفنی VoIP استفاده کنید، باید مطمئن باشید پهنای باندتان ترافیک اضافی مربوط به سیستم را پشتیبانی کند. برخی چیز هایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

• آیا اتصال اینترنتتان پر سرعت است؟

• آیا تا به حال قدرت و سرعت اینترنتتان را چک کرده اید؟

• به نظر شما چند تماس VoIP همزمان را می توانید از طریق این شبکه برقرار کنید؟

• چه مقدار از پهنای باندتان را تماس های VoIP تان اشغال خواهد کرد؟

• آیا اتصال اینترنت کنونی تان از پس افزایش نیاز به پهنای باند بر خواهد آمد؟

4 .نصب، پشتیبانی و نگهداری

وقتی که فهمیدید از سیستم VoIP تان چه می خواهید، و پس از اینکه اطمینان حاصل کردید که اتصال اینترنتی تان قابلیت پشتیبانی از سیستم تلفنی VoIP را دارد، زمان این می رسد که توانایی تان (یا عدم تواناییتان) را در نصب، پشتیبانی و نگهداری این سیستم ارزیابی کنید.

در حالیکه بسیاری می توانند این سیستم را نصب و نگهداری کنند، عده ای نیز نمی توانند. بنابراین قبل از خرید موارد زیر را در نظر بگیرید:

• آیا زمان و منابع کافی برای نصب و راه اندازی این سیستم دارید؟

• آیا شما قبلا چنین سیستمی را نصب کرده است؟

• آیا با سیستم های ارتباطی قدیمی مثل تلفن احساس راحتی می کنید؟

5 .انتخاب سیستم

این همان مرحله ایست که برای رسیدن به آن عجله داشتید. پس از پاسخگویی به سواالت مقدماتی و همه ی مقدمه چینی ها، حال زمان این رسیده که بر انتخاب سیستم تلفنی VoIP تمرکز کنیم. قبل ازخرید و پرداخت وجه برای سیستم الزم است به نکات زیر توجه کنید:

• کل بودجه تان چقدر است؟

• چه سیستم تلفنی VoIP ی نیاز های امروزتان را پوشش می دهد؟

• آیا باید وجهی برای پشتیبانی ماهیانه باید پرداخت؟

• آیا کسی که می خواهید از او سیستم را خریداری کنید، نصب، پشتیبانی و نگهداری را نیز تقبل می کند؟

• کل هزینه ی مالکیت این سیستم چقدر است؟

• آیا این سیستم می تواند با دیگر سیستم های تجاریتان یکپارچه شود؟

• آیا سیستم کنونی تان می تواند با این سیستم جدید کار کند؟

• آیا شما به سیستم تلفنی VoIP چندگانه نیاز دارید؟

• نرخ بازگشت سرمایه تان چقدر است؟

• آیا فروشنده سیستم جدید را گارانتی می کند؟

END POINTS .6 گوشی ها

پس از انتخاب سیستم تلفنی VoIP تان حال نوبت به انتخاب Point End هایی (گوشی های تلفن تحت شبکه که ممکن است سخت افزاری یا نرم افزاری باشند) که قرار است با این سیستم کار کنند می رسد.

از آنجا که اکثر سیستم های تلفنی VoIP چندین نوع مختلف از IP Phone ها را پشتیبانی می کنند، انتخاب های متنوعی را می توانید داشته باشید. سواالت زیر به شما کمک می کند که راحتتر بتوانید از بین این همه گزینه یکی را انتخاب کنید.

• چه کسی قرار است از این Phone IP استفاده کند؟

• می خواهید این Phone IP چه ویژگی ها و قابلیت هایی را داشته باشد؟

• کسی که قرار است از این Phone IP استفاده کند در یک زمان مشخص چند تماس دریافتی دارد؟

• هر چند وقت یک بار از این Phone IP استفاده خواهد شد؟

• آیا از فناوری انتقال برق از طریق بستر شبکه Ethernet over Power استفاده خواهید کرد؟

• برای خرید هر Phone IP چقدر بودجه در نظر گرفته شده است؟

• چند درگاه Ethernet در هر محل کاری قابل تعریف است؟

7 .خدمات صوتی

یکی از آخرین قدم ها در این فرایند انتخاب نوع و تامین کننده ی خدمات VoIP تان است. چند راه مختلف برای انجام تماس هایتان وجود دارد.

برخی تنها از خدمات VoIP استفاده می کنند. برخی به هیچ وجه از VoIP استفاده نمی کنند. اما در اکثر موارد ترکیبی از هر دو تکنولوژی VoIP و PSTN مورد استفاده قرار می گیرد.

حال شاید فهمیده باشید که پاسخ گفتن به سوالات بالا چه زمان زیادی لازم دارد، ممکن است حتی برخی از سوالات به نظرتان مبهم رسیده باشد یا ندانید جوابش به چه دردتان می خورد. اینجاست که می توانید با ما تماس بگیرید.

مشاهده لیست قیمت تجهیزات ویپ