تولید محتوا

تولید محتوا بازاریابی محتوا یا به عبارتی تولید محتوا امروزه به یکی از اولویت های مهم برای مدیران صنایع و کسب و کارهای مختلف تبدیل شده است و طبق آخرین آمار بیش از ۹۰ درصد مدیران کسب و کار‌های موفق در دنیا، بازاریابی محتوا را در اولویت خود قرار می‌دهند همین آمار خود مهر تاییدی بر این ادعاست که با …