تیم حرفه ای با چند لژیونر

ما یک تیم عالی را دور هم جمع کرده ایم، تیمی با انگیزه ، متخصص ، عاشق کار و راضی! اصولا کسانی که از شرایط ناراضی باشند خودشان زودتر از مدیران ما به این نتیجه می رسند که بدرد کار در شرکت ما نمیخورند! اما حقیقت این است که تیم‌سازی هم هنر است و هم علم. هر قدر سعی کنیم، …